Wie doet wat voor de PaTz groep? – hulpmiddel voor de PaTz voorzitter

Als PaTz voorzitter houd je in de gaten of alle taken die bijdragen aan een goed functionerende PaTz groep worden uitgevoerd door iemand uit de groep. In onderstaande lijst kan je met verschillende kleuren omcirkelen:

 • Wat je ziet als jouw (voorzitters)taken
 • Wat je ziet als taken van de consulent
 • Wat je ziet als taken van elke PaTz deelnemer
 • Wat je ziet als taken van iemand anders (wie?)

Stem met de PaTz deelnemers af hoe zij de taakverdeling zien en maak daar afspraken over.

 • Afspraken over op tijd starten, afzeggen bij afwezigheid etc. bespreken
 • Zorg dragen dat iedereen aan het woord komt, zowel HA als wijkverpleegkundigen
 • Verslag maken over wat er over specifieke patiënt afgesproken is
 • Deelnemers die geen positieve invloed op de groep hebben aanspreken
 • Evaluatie (bv na eerste 3x) op agenda zetten
 • EKC punten aanvragen
 • HAweb groep maken
 • Agenda voor een bijeenkomst maken
 • Verslag maken t.b.v. het aanvragen van accreditatiepunten
 • Als er per PaTz bijeenkomst ruimte wordt ingepland voor een thema: onderwerp hiervoor kiezen
 • Data vooruit plannen (bv voor een jaar)
 • Betalen voor registratie als EKC voor de groep
 • Invullen PaTz monitor VUmc
 • Palliatieve expertise, zowel over symptoombestrijding, als over problemen in andere dimensies, inbrengen
 • Tijdsbewaking tijdens een PaTz bijeenkomst
 • Organisatorische problemen in de palliatieve zorg oppakken/ melden bij het praktijkteam palliatieve zorg
 • Evt. voorbereidende opdracht vooraf naar de deelnemers van de PaTz groep maken
 • Zorg dragen voor het invullen van het palliatief zorgregister/ PaTz Portal
 • Evt. deskundige uitnodigen
 • Iemand die PaTz bijeenkomst niet voorbereidt (bijvoorbeeld register niet invult) stimuleren dat wel te gaan doen
 • Zorgdragen voor iets te eten en te drinken voor PaTz bijeenkomst
 • Aanreiken van hulpmiddelen voor verbeteren palliatieve zorg
 • De groep aanmelden als nieuwe PaTz groep bij stichting PaTz
 • Benaderen huisartsen/ wijkverpleegkundigen voor deelname aan PaTz groep
 • Organiseren PaTz startbijeenkomst voor geïnteresseerde huisartsen en wijkverpleegkundigen
 • Zorgdragen voor beveiligde toegang tot palliatief zorgregister (bv via HAweb/ Portal)
 • Bewaken dat niet alleen terminale patiënten besproken worden
 • Bewaken dat niet alleen lichamelijke problemen worden besproken
Contact
Neem voor vragen contact met ons op