Welke vooroordelen hebben we?

Bij het verlenen van (palliatieve) zorg kan het gebeuren dat cultuurverschillen leiden tot lastige situaties. In de ene PaTz groep zal dit vaker gespreksonderwerp zijn dan in de andere.

Als dit regelmatig aan de orde komt, kan m.b.v. onderstaande plaatjes een discussie over eigen opvattingen en vooroordelen behulpzaam zijn bij het nadenken hierover.

Sommige huisartsen en verpleegkundigen zeggen dat ze iedereen hetzelfde behandelen

Contact
Neem voor vragen contact met ons op