Wat is palliatieve zorg voor jou?

Bespreek onderstaande vragen met een specifieke patiënt, voor wie jij zorg draagt, in gedachten. De vragen zijn bedoeld om met elkaar te bespreken wat palliatieve zorg voor jou is.

  • Wanneer begint palliatieve zorg?
  • Wanneer eindigt palliatieve zorg?
  • In hoeverre verleen jij al palliatieve zorg zoals beschreven in de definitie in het kwaliteitskader? In hoeverre nog niet?
  • Wat is het verschil tussen palliatieve zorg en ‘gewone’ zorg?
  • Wat is het verschil tussen ziektegerichte- en symptoomgerichte palliatie en palliatie in de stervensfase? (gebruik hierbij evt. deze Infographic )
  • Vind je het zinvol om een palliatieve patiënt als zodanig te herkennen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  • Benoem je het naar een patiënt als de palliatieve zorg fase begint? Zo ja, hoe?
  • Hoe vertel je een patiënt dat je hem/ haar bespreekt in de PaTz groep/ opneemt in het PaTz register? De afbeeldingen op de hieronder kunnen als hulpmiddel worden getoond bij deze discussie.

Contact
Neem voor vragen contact met ons op