Waarover hebben Nederlandse hulpverleners andere opvattingen dan Turkse en Marokkaanse families?

Om in de PaTz bijeenkomst te bespreken: in hoeverre herkent men deze opvattingen?  (o.b.v. onderzoek Fuusje de Graaff)

Nederlandse hulpverleners Turkse & Marokkaanse families
Biomedische verklaring Sociale en religieuze verklaring
Informed consent Hoop doet leven
Advance planning Leven bij de dag (door Allah gepland)
Optimale Zorg Maximale cure & care
Nationaal referentiekader Internationaal referentiekader
Thuis sterven Sterven waar maximale zorg
Patiënt gesprekspartner Familie gesprekspartner
Vaak geen ervaring met een formele tolk Familie vreest voor roddel en machtsmisbruik bij tolk, patiënt blij met tolk
Informele tolk noodzakelijk maar beperkend Familie vindt tolken vanzelfsprekend, maar zwaar
Agenda van de arts met name besluitgericht, verpleegkundige met name procesgericht Familie met name relatiegericht

 

Contact
Neem voor vragen contact met ons op