Werkvorm Samenwerking VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)

VPTZ-organisaties zetten vrijwilligers in bij mensen in de terminale fase thuis. Deze vrijwilligers ontlasten de mantelzorgers, zodat die de zorg zo goed mogelijk kunnen blijven volhouden. Vrijwilligers geven praktische en emotionele ondersteuning en bieden een luisterend oor, aan de cliënt zelf, en aan de mantelzorger. De vrijwilliger(s) brengen rust, wat crisissituaties kan voorkomen. In veel regio’s zijn ook vrijwilligers actief die ’s nachts kunnen waken, zodat de mantelzorger ongestoord kan slapen en zo weer op krachten kan komen.

Zie ook de video van VPTZ, KWF en PaTz over: 'Samen meer betekenen voor patiënten in laatste levensfase en hun naasten'

Voorbereiding

 De PaTz bijeenkomst

 • Lees bij start van de bijeenkomst onderstaande casus voor aan de groep.

  Casus
  Dhr Jansen 64 jaar met een hersentumor die langer leeft dan dat de artsen verwacht hadden. Hij gaat echter cognitief en lichamelijk steeds verder achteruit. Dhr heeft een LAT relatie en hij vindt het heel fijn dat hij nu bij zijn partner kan wonen.  Haar hele leven komt in het teken te staan van zorgen, coachen, begeleiden door de dag en behoeden voor ongelukken/ incidenten. Ze heeft er heel veel voor over om hem tot het eind toe thuis te verzorgen. Het is duidelijk dat ze zichzelf daarbij uitput. De situatie wordt gecompliceerd door de rol van de dochter van dhr, zij heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis, en is het heel vaak niet eens met hoe de zorg voor haar vader is geregeld.
   
 • Bespreek twee aan twee of in een groepje onderstaande vragen naar aanleiding van de casus. Schrijf de opmerkingen op de post it’s
  • wat zou de partner nu kunnen steunen?
  • Stel je was haar: wat zou jij dan van een vrijwilliger in jouw situatie willen en wat zou je vooral niet willen?
 • Plak de post its op tafel of evt op de vellen papier en bespreek ze plenair met elkaar.

Coördinator of vrijwilliger VPTZ

Geeft toelichting over wat een vrijwilliger van de VPTZ kan doen.

Vragen na de uitleg van de VPTZ

 • Wie van de deelnemers heeft ervaring met inzet van de VPTZ?
 • Bij wie van jouw patiënten zou een vrijwilliger van de VPTZ steunend kunnen zijn nu of in de toekomst?

Afspraken maken met elkaar

Hoe en wanneer kan je de VPTZ inschakelen en hoe communiceer je met elkaar. Zie document:  Voorbeeld werkafspraken voor het inzetten van vrijwilligers van de VPTZ bij de client thuis.

Ten slotte

Kijk of je voor de volgende PaTz bijeenkomst minimaal 1 keer een vrijwilliger van de  VPTZ hebt ingeschakeld, bevraag elkaar hierop bij de start van de volgende bijeenkomst. Spreek af wie aanspreekpunt is namens de PaTz groep. Bespreek wanneer de coördinator van de VPTZ weer komt om te evalueren of maak een telefonische afspraak. Bespreek hoe de inzetten en de communicatie is verlopen  en stel de afspraken zn bij.

Contact
Neem voor vragen contact met ons op