Samenwerking met het technisch thuisteam

Zowel huisartsen als wijkverpleegkundigen werken, bv. rond de inzet van morfine en midazolam pompen, samen met het technisch thuis team (soms heeft dit team een andere naam, bv. medisch technisch handelen team). Om die samenwerking goed te laten verlopen, is duidelijke en volledige communicatie belangrijk. Deze werkvorm biedt handvatten om de samenwerking te bespreken.

Voorbereiding:

 • Nodig een medewerker van het technisch team uit bij de PaTz bijeenkomst. Vraag evt. of hij/zij een pomp meeneemt, om het gebruik ervan te kunnen bespreken.
 • Print onderstaande casus.
 • Print het uitvoeringsverzoek dat in jullie regio het meest gebruikt wordt.
 • Lees en print evt. het artikel ‘Gebruik van comedicatie tijdens palliatieve sedatie. Saneren of continueren?’ (H.Westdorp et al, NED TIJDSCHR GENEESKD. 2017;161: D773) en hier te vinden.

 

Tijdens de PaTz bijeenkomst

 • Vraag aan alle aanwezigen te reageren op de stelling (eens/ oneens, bij voorkeur mbv rode/ groene kaart of door het opsteken van een hand, zodat iedereen zich kan uitspreken):

voor het starten van een morfine of midazolam pomp dient een schriftelijk uitvoeringsverzoek te worden ingevuld door de huisarts.

Bespreek vervolgens deze alinea (uit : Uitleg opdracht voorbehouden handelingen, VWS, juni ’23)

 

In hetzelfde document staat ook:

 

“In de 24-uurs zorgverlening (dag en nacht hulp en ondersteuning aan huis óf in een instelling), waar vaak meerdere beroepsbeoefenaren verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening aan een patiënt, is het schriftelijk vastleggen van aanwijzingen zeer aan te bevelen. Als degene die de opdracht-met-aanwijzingen aanneemt, de aanwijzingen alleen mondeling overdraagt, kan belangrijke informatie verloren gaan. Als er iets misgaat, kunnen schriftelijke afspraken en protocollen van belang zijn om te bepalen of de beroepsbeoefenaar zorgvuldig heeft gehandeld.”

 • Bespreek hoe jullie als samenwerkende huisartsen en wijkverpleegkundigen om willen gaan met het geven van een opdracht voor het starten van een pomp voor het toedienen van morfine of midazolam.
 • Vraag aan de wijkverpleegkundigen en medewerker van het technisch thuis team: Schrijf op wat in jouw beleving de meest voorkomende vragen en problemen zijn rond het starten van morfine en dormicum pompen. Zijn er weleens onduidelijkheden in de uitvoeringsverzoeken? Zo ja, welke? Waarover moet je regelmatig de huisarts bellen? Wat gaat hierbij goed gaat en waar zie jij verbeterpunten in de onderlinge samenwerking (huisarts-wijkverpleging- TT team).
 • Vraag (gelijktijdig) aan de huisartsen: Schrijf een uitvoeringsverzoek voor het technisch thuisteam voor onderstaande casus. Gebruik hiervoor een gewoon wit A4-tje, zodat je echt zelf nadenkt over wat van belang is.

 

Casus

Meneer S. heeft gemetastaseerd blaasca. Zijn conditie is verslechterd. Hij is zeer vermoeid, heeft pijn, eet niets meer, drinkt nauwelijks en heeft eigenlijk alles dat hij wilde doen en zeggen gedaan, alles losgelaten.

Hij is bedlegerig en heeft het zwaar, vooral door de vermoeidheid, en ervaart elke dag als één te veel. Omdat zijn symptomen, vooral het uitgeputte gevoel, niet goed te verlichten zijn, is i.o.m. meneer en naasten besloten continue palliatieve sedatie te starten.

Huidige (orale) medicatie:

 • 2 dd 60 mg oxycodon mga
 • Zo nodig 20 mg oxycodon IR (heeft hij afgelopen dagen 2x/dag genomen)
 • 1 dd 8 mg dexamethason  (sinds een maand)
 • 3 dd 10 mg metoclopramide
 • 1 dd 20 mg temazepam a.n.

Schrijf de nu benodigde uitvoeringsverzoeken.

Hulpmiddel: opioïden omrekentabel

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Nabespreking kan aan de hand van deze vragen:

 • Huisartsen: wat hebben jullie opgeschreven in de uitvoeringsverzoeken? Bespreek of artsen zelfde/ verschillende stand van morfine pomp, bolus en lockout hebben gekozen. Met welke motivatie?

Zelfde vraag voor de midazolam pomp (ook: welke startbolus?)

Wie heeft in het uitvoeringsverzoek beschreven dat een CAD geplaatst diende te worden? Wie heeft iets opgenomen over het al dan niet plakken van een nicotinepleister? Is er iets genoteerd over het s.c. voortzetten van dexamethason (kan in zelfde dosering als oraal)? En over het voortzetten van metoclopramide als zetpil?

(en….waarom heeft deze patiënt eigenlijk zowel metoclopramide als dexamethason? Niet zelden wordt bij het starten van medicatie niet bekeken of er gelijktijdig medicatie gestaakt of aangepast moet worden. Bij deze casus was metoclopramide gestart i.v.m. misselijkheid en later werd dexamethason gestart i.v.m. vermoeidheid (dit werkt ook anti-emetisch), zonder dat overwogen werd om metoclopramide te staken. Herkennen jullie deze situatie?)

 • Wijkverpleegkundigen en technisch team: wat hebben jullie net opgeschreven? Zijn er overeenkomsten met wat net naar voren kwam bij het bespreken van de uitvoeringsverzoeken?
 • Allen: wat vinden jullie dat goed gaat en waar verbeterpunten zijn in de onderlinge samenwerking? Hoe houden jullie het handigst/ best contact tijdens een continue sedatie?
 • Verschillende thuiszorgorganisaties gebruiken verschillende uitvoeringsverzoeken. Welke gebruiken jullie? Onderstaande is van Zorgbalans (Haarlem e.o.), in hoeverre komt het overeen met het uitvoeringsverzoek dat jullie gebruiken?

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving 

Bron: Zorgbalans, Haarlem

      Afbeelding met tekst, schermopname, document, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bron: Zorgbalans, Haarlem

Contact
Neem voor vragen contact met ons op