Hoe kan ik volwassen kinderen betrekken bij de palliatieve zorg?

Waarom?

Stroomlijnen communicatie: In belang van patiënt, naasten, jezelf Stroomlijnen zorg: bv taakverdeling thuiszorg/ mantelzorg/ HA

Wanneer?

Reactief: telkens telefoontjes div familieleden, pt in verdrukking. bij verschillende emoties, wensen, verwachtingen; onverwerkte gebeurtenissen; spanningen tussen familieleden; zorgen bij diverse familieleden.

Pro-actief: bij ‘scharniermomenten’: ernstige diagnose bij complexe thuissituatie, bij (te verwachten) toenemende zorgbehoefte en familie uit t zicht, bij gesprek over behandelwensen (eerst met patiënt alleen?), als behandeling (symptomatisch) palliatief wordt.

Hoe? Familiegesprek

Vooraf: Doel van het gesprek helder maken, evt. beschikbare tijd kenbaar maken

Voorbereiding:

 • Wat wil jij als huisarts aan de orde stellen?
 • Welke informatie wil je verstrekken? (heb je alle info -> verzamelen)
 • Welke gedachten heb je zelf?
 • Welke gedachten spelen er bij de familie?
 • Welke emoties spelen er bij jezelf?
 • Welke emotie verwacht je bij de familie?
 • Wat heb je nodig om je meerzijdig partijdig op te stellen?

Tijdens gesprek: agenda maken

 • Reden van het gesprek
 • Wie zijn er uitgenodigd en wat was de reden van de uitnodiging
 • Doel van het gesprek
 • Spelregels (bijvoorbeeld huisarts houdt regie; benoemen en afkappen zijpaden)
 • Structuur (d.m.v. samenvattingen, ‘beurten geven’)
 • Tijdsbewaking

Afronding gesprek:

 • Is aan bod gekomen wat de huisarts wilde bespreken?
 • Is aan bod gekomen wat de patiënt wilde bespreken
 • Is aan bod gekomen wat de ander(en) wilde(n) bespreken
 • Is ieder voldoende aan bod gekomen
 • Zijn er afspraken gemaakt en zijn deze bevredigend?

Aandachtspunten:

Veelzijdig gerichte partijdigheid

 • “wat de een zegt is van even groot belang als wat de ander zegt”.
 • houd oog voor de verbondenheid (hoe er ook over iemand gesproken wordt) en blijf loyaal, ook aan diegene die afwezig is of diegene die afgewezen wordt.
 • zorg ervoor niet tussen de leden in het systeem te gaan staan, maar blijf ruimte bieden voor de dialoog en ondersteun de individuen daar wisselend in.
 • Probeer je te richten op de (latente) gezonde krachten binnen systemen, dit wordt “het bindende principe” genoemd.
 • Kenmerkend hiervoor is: het richten op positieve aspecten van een relatie en niet op problematische of pathologische (zonder die natuurlijk te ontkennen).
Contact
Neem voor vragen contact met ons op