Hoe kan ik praten over hoop?

Een werkvorm voor een themabespreking over hoop bij palliatieve patiënten 

Voorbereiding:

 • Bespreek of de consulent of een PaTz deelnemer voorafgaand aan de PaTz bijeenkomst kan verdiepen in het onderwerp hoop bij palliatieve patiënten. Onderstaande informatie kan daarbij behulpzaam zijn.
 • Vraag (liefst vooraf) of er iemand in de PaTz groep een casus kan inbrengen waarbij hij/ zij zocht naar een goede manier om om te gaan met de hoop van de patiënt.

In de PaTz bijeenkomst:

 • Vraag de PaTz deelnemers een situatie te beschrijven waarvan je vindt dat je als huisarts/ wijkverpleegkundige goed met de hoop van je patiënt bent omgegaan:
  • Waarom vond je dat een goede omgang met de hoop van je patiënt?
  • Beschrijf de situatie waarvan je vindt dat je als huisarts/wijkverpleegkundige minder goed met de hoop van je patiënt bent omgegaan:
  • Waarom vond je dat een minder goede omgang met de hoop van je patiënt?
 • Vraag degene die de casus heeft voorbereid deze in te brengen. Indien er geen casus wordt ingebracht door een deelnemer, dan kan onderstaande casus gebruikt worden om te bespreken:
 • Bespreek hoe je met Miranda in gesprek zou kunnen gaan over haar hoop op een mooie trip naar Euro Disney?

Hoop 

de wensende verwachting, die afhankelijk van fase van de ziekte, verschillende inhoud kan hebben.

 • Hoop dat er een onjuiste diagnose is gesteld, dat de ziekte toch curabel blijkt te zijn.
 • Hoop dat de behandeling succesvol zal zijn.
 • Wanneer wordt verteld dat niets meer kan worden gedaan om te genezen: hoop gericht op een verlenging van leven.
 • Hoop op een vredig sterven. Hoop op het opheffen van symptomen, het behoud van waardigheid en de wens geliefd te zijn en dat men fouten heeft vergeven. Evt ook hoop op een leven in het hiernamaals.

Valse hoop

de verwachting geheel op fantasie gebaseerd of op een gebeurtenis met een verwaarloosbare kans van optreden.

Contact
Neem voor vragen contact met ons op