Stap 1: Introductie succeservaringen

De inbrenger vertelt – liefst uitgebreid – over een succeservaring: een moment waarop het werk echt goed ging, de ervaring dat je in korte tijd een grote stap hebt gemaakt of merkte dat je erg bent gegroeid.

De andere groepsleden luisteren en schrijven op wat naar hun idee factoren zijn die het succes mogelijk hebben gemaakt.

Stap 2: Inventarisatie succesfactoren en contextkenmerken

Op een flap/vel worden de succesfactoren in twee kolommen geïnventariseerd.

  • Links: initiatieven, kwaliteiten, sterktes en acties van de inbrenger
  • Rechts: contextkenmerken en ondersteuning van andere personen

De inbrenger denkt mee, corrigeert en vult aan.

Stap 3: Verdieping

Een ronde van vragen stellen en goed luisteren. Probeer uit aanvullende informatie van de inbrenger en uit de combinatie van verschillende succesfactoren ‘vondsten’ te destilleren: tot dan toe misschien nog onzichtbare succesfactoren, waarden of talenten. De nieuwe (dieperliggende) succesfactoren worden op een tweede flap genoteerd.

De kernvraag in deze stap is: Wat heeft er in deze situatie nu echt goed gewerkt?

Stap 4: Evaluatie

De groepsleden beantwoorden met elkaar de vragen:

  • Wat leren wij hier nu van?
  • En waar willen we mee verder?

https://www.hovumc.nl/w/images/1/1c/Leren_van_successen.pdf

Bronnen

  • E. de Haan (2001) Leren met collega’s. Praktijkboek intercollegiale consultatie. Assen: Van Gorcum.
  • L. Dewulf (2004) Interviewleidraad ‘appreciative inquiry’. Gent: Kessels & Smit
Contact
Neem voor vragen contact met ons op