Hoe bereiken we gelijkwaardige inbreng van wijkverpleegkundige en huisarts?

Tijdens observaties in PaTz groepen, valt regelmatig op dat de wijkverpleegkundigen weinig patiënten inbrengen en/of weinig vragen stellen of thema’s aansnijden. Als dit het geval is in jouw PaTz groep, is het goed met elkaar te bedenken en bespreken waar dit aan zou kunnen liggen, er vanuit gaande dat wijkverpleegkundigen een waardevolle bijdrage hebben

Is de aanwezige wijkverpleegkundige betrokken bij, of voldoende op de hoogte van de patiënten die in de PaTz groep besproken worden? Zo nee:

  • kan de wijkverpleegkundige vooraf meer overleggen met collega’s die wel bij de betreffende patiënt betrokken zijn?
  • Kan de wijkverpleegkundige vooraf weten wie besproken zal worden (ofwel door de Portal te raadplegen, ofwel door het PaTz register via HAweb in te zien, ofwel door vooraf gemaild te worden?
  • Of is de aanwezige wijkverpleegkundige werkzaam bij een thuiszorgorganisatie waarmee weinig/ niet wordt samengewerkt?

Overweeg een oncologie/ palliatief verpleegkundige van de thuiszorg bij de PaTz groep te betrekken, als de ‘gewone’ wijkverpleegkundigen te vaak de patiënt niet kennen.

Voelt de verpleegkundige zich voldoende vrij om casuïstiek/vragen in te brengen?

  • Groepsgrootte (in grotere groepen is veiligheid in de groep vaak lastiger te bewerkstelligen)
  • Continuïteit m.b.t. aanwezige deelnemers (deelnemers kunnen zich veiliger voelen als de groep een vaste samenstelling heeft)
  • Wordt de wijkverpleegkundige door de organisatie/ leidinggevende in staat gesteld om bij de PaTz bijeenkomsten te zijn, wordt zij vrij gepland zodat zij een vaste deelnemer aan de PaTz groep kan zijn?
  • Ervarenheid en karakter van de verpleegkundige
  • Attitude van de aanwezige huisartsen (nodigen de huisartsen de wijkverpleegkundigen uit hun perspectief te laten horen? Nemen de huisartsen de inbreng serieus en zijn zij bereid informatie of suggesties van de wijkverpleegkundige aan te nemen?)
  • Zijn er voldoende andere wijkverpleegkundigen aanwezig? (als de wijkverpleegkundigen een kleine minderheid vormen in de groep, kan dat het moeilijker maken een inbreng te hebben)
Contact
Neem voor vragen contact met ons op