Filmpjes over palliatieve zorg voor niet-westerse migranten

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Toch maken niet-westerse migranten minder gebruik van palliatieve zorg. De zorg is onbekend en sluit vaak niet aan bij hun wensen en verwachtingen. In veel culturen is het spreken over diagnose en prognose een taboe. De directe manier van spreken daarover in Nederland stuit dan op onbegrip.
Zorgverleners zelf vinden bovendien dat zij niet altijd goed zijn toegerust om mensen met een migratieachtergrond passende zorg te geven. Daarom ontwikkelden Pharos onder andere voorlichtingsfilms voor patiënten, familie en zorgverleners om over dit onderwerp in gesprek te komen. (bron: site van het netwerk Almere)

De voorlichtingsfilms van ‘In gesprek over leven en dood’ zijn hier te vinden omdat ze goed bruikbaar zijn bij een themabespreking in een PaTz bijeenkomst. Je kunt er een fragement uit kiezen en, al dan niet op basis van het draaiboek dat Paharos ontwikkelde, over in gesprek gaan.

Je kunt de films ook gebruiken:

  1. In een voorlichtingsbijeenkomst. Pharos heeft daar we een draaiboek en getrainde voorlichters voor. Zie de website van Pharos.
  2. Zorgverleners kunnen een patiënt aanraden naar de films te kijken. In een volgend consult kunnen zij daar dan op terugkomen.
  3. Of zorgverlener en patiënt kijken samen, als opener voor het gesprek.

 

Contact
Neem voor vragen contact met ons op