Evaluatie PaTz groep

Het kan heel nuttig zijn om het functioneren van de groep met elkaar te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld eens per jaar of eens per twee jaar. Mail de onderstaande vragen van tevoren rond zodat de deelnemers zich voor kunnen bereiden. Vraag deelnemers eventueel de antwoorden van tevoren op te schrijven en op schrift meenemen, dit kan helpen om de evaluatie efficiënter te laten verlopen.

De basis voor de evaluatie van de PaTz groep kan al gelegd worden bij start van PaTz, door bijvoorbeeld in de eerste bijeenkomst het volgende te bespreken:

 • Hoe identificeer je nu je palliatieve patiënten? Wat doe je anders in de zorg als je een patiënt geïdentificeerd hebt?
 • Voer je wel eens gesprekken over proactieve zorgplanning (advance care planning)?
 • Wat gaat er goed in de palliatieve zorg die jij verleent? Wat gaat er minder goed?
 • Als je denkt aan de vier pijlers van palliatieve zorg (lichamelijk en psychisch lijden, sociale problematiek en existentiële vragen / zingevingsvragen), welke heb je dan goed in beeld bij je patiënten? En waar besteedt je de meest aandacht aan in de zorg die je verleent?
 • Voor huisartsen: Hoe is nu de samenwerking met de thuiszorg? Waar loop je tegenaan?
 • Voor verpleegkundigen / verzorgenden: Hoe is nu de samenwerking met de huisarts? Waar loop je tegenaan?
 • Wat verwacht je van de PaTz groep wat betreft onderlinge samenwerking, kennis van palliatieve zorg, en uitkomsten van zorg?

Na een jaar kun je de bovenstaande vragen nog eens in de groep bespreken.

Daarnaast kun je de volgende vragen toevoegen:

 • Is de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige verbeterd? Wat is wel en wat is nog niet (voldoende) verbeterd?
 • Is de zorg verbeterd? Leidt PaTz tot meer kennis en/of kunde? Welke onderwerpen zou je komend jaar op de agenda willen zetten? (kijk voor suggesties op de PaTz site)
 • Zet je eerder palliatieve zorg in voor patiënten, identificeer je meer patiënten (ten opzichte van een jaar geleden)?
 • Zijn de taken van de voorzitter en consulent duidelijk? En worden die naar tevredenheid ingevuld? Waar liggen verbeterpunten?
 • Hoe is de opkomst bij bijeenkomsten?
 • Is er een basis van vertrouwen, kunnen problemen in openheid besproken worden?
 • Hoe is de verhouding (in aantal) tussen verpleegkundigen en huisartsen? Neemt iedereen actief deel en brengen alle deelnemers wel eens onderwerpen in ter bespreking?
 • Wat zijn jullie goede voornemens voor het komende PaTz jaar?
Contact
Neem voor vragen contact met ons op