De Roddelmethode

Stap 1 Probleem en vraag introductie

Probleeminbrenger introduceert zijn/haar vraag en geeft een beknopte toelichting.

Stap 2 Probleemverkenning

Groepsleden verkennen de vraag door het stellen van (zoveel mogelijk open) vragen en benutten alle vier de gespreksniveaus (inhoud, procedure, relatie en gevoel).

Stap 3 Roddelen

  • Inbrenger gaat buiten de kring zitten en bemoeit zich op geen enkele manier met het komende gesprek. Hij/zij luistert aandachtig en maakt notities over zaken die hem/haar raken of opvallen.
  • Groepsleden roddelen met elkaar over de vraag van de inbrenger en over mogelijke achtergronden, oorzaken en oplossingen.

Stap 4 Reacties van de inbrenger

Inbrenger komt weer tussen de andere groepsleden in zitten en vertelt zijn/haar ervaringen als waarnemer van de roddelfase.

  • Wat heeft hem/haar geraakt?
  • Wat is opgevallen?

De inbrenger reageert op de verschillende probleemformuleringen en de mogelijke oplossingen en geeft daarbij aan in hoeverre hij daar iets aan heeft.

Mogelijke verdiepingsstap: wat heeft hij daar eventueel nog bij nodig?

Stap 5 Evaluatie

Inbrenger en groepsleden kijken terug op de consultatie:

  • Wat heeft het de inbrenger opgeleverd?
  • Hoe zijn de groepsleden met de vraag omgegaan?

Stap 6 Rondje leerpunten en voornemens

Wat nemen inbrenger en deelnemer mee en wat nemen zij zich concreet voor?

Contact
Neem voor vragen contact met ons op