CURA gebruiken in PaTz

CURA is een hulpmiddel om in korte tijd (ongeveer een half uur) een ethisch dilemma te bespreken. Een ethisch dilemma kan een casus zijn waarbij je, om welke reden dan ook, twijfelt/ twijfelde over wat goed was om te doen, of waarbij je je niet helemaal goed voelde over het beleid dat je voerde. Om CURA zo goed mogelijk te gebruiken, is het handig als degene die het ethisch dilemma inbrengt, de te bespreken casus enigszins voorbereidt. Dat kan aan de hand van onderstaande lijstje.

Situatie nu

 • Diagnose
 • Relevante voorgeschiedenis Medicatie
 • Levensverwachting en reactie patiënt

Lichamelijk

 • Algemene conditie (mobiel/ bedlegerig, intake)
 • Symptomen (pijn, slapeloosheid, vermoeidheid, droge mond, slikklachten, eetlust, misselijkheid, ontlasting, benauwdheid, algeheel gevoel van welbevinden)
 • Psychisch (cognitief, angst, depressie, verwerking)
 • Sociaal (steunsysteem, schulden)
 • Existentieel (zingeving/levensvragen, hoop, geloof, vasthouden/loslaten, kiezen, lijden/kwaliteit van leven, afscheid, vergeven/vergeten, contact huisarts)
 • Organisatie van zorg (mantelzorger, thuiszorg, anderen)

Toekomst: wat weet je over:

 • Doel(en) patiënt
 • Wensen patiënt (wat vindt u dat iedere zorgverlener over u zou moeten weten?) Het liefst zou ik de komende periode op deze manier voor mij willen zien
 • Waar zou ik mijn energie aan willen besteden?
 • Ik heb de komende periode vooral behoefte aan…
 • Wat zou ik echt niet willen? Voorkeursplaats overlijden
 • Besproken behandelwensen (NR, ZH, euthanasie, sedatie)

Dilemma:

 • Wat maakt dat je twijfelt/ twijfelde over je beleid? Waar schuurt ‘t?
 • Of: waardoor voelt het beleid dat je voelt niet helemaal goed?
 • Welke mogelijkheden over het te volgen beleid zijn/ waren er? M.a.w.: zijn er opties A,B, …Z waartussen je moe(s)t
 • kiezen?
   
Contact
Neem voor vragen contact met ons op