Bespreekvragen nabestaandenzorg

Vragen om in PaTz bijeenkomst te bespreken

Argumenten voor:

 • Troost kunnen bieden, m.n. door te luisteren
 • Kans op moeizaam rouwproces verkleinen
 • Kunnen identificeren wanneer meer (gespecialiseerde) hulp nodig is
 • Om zelf een intensieve/ emotionele begeleiding van een patiënt af te sluiten
 • Om de relatie met de nabestaande te verstevigen
 • Mogelijkheid om zorg te evalueren

Argumenten tegen:

 • Rouwzorg is geen deel van de medische zorg; rouw is immers geen ziekte
 • Geen tijd/ prioriteit in mijn werk (zou je het evt wel willen delegeren, bv naar een POH?)

Bv 1, 6, 12 en 24 maanden na overlijden contact opnemen; Kaart sturen jaar na overlijden/ met kerst/ met allerheiligen (1 november)

Bv in zorgcentra: herdenkingsdienst organiseren
 

Evt. al bij een PaTz bijeenkomst/ MDO tijdens het ziekbed van de patiënt bespreken wie de nazorg zal coördineren

Voor de thuiszorg: In de huidige afspraken met het zorgkantoor rond financiering van thuiszorg, is doorgaans geen ruimte voor financiering van nazorg aan de nabestaande. Na overlijden van de patiënt, wordt het dossier afgesloten en is er geen financiële basis voor het verlenen van nazorg. Een manier om dit te ondervangen is om het BSN nummer van de naaste te vragen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de intake van de patiënt. Leg uit dat het BSN nummer nodig is voor contacten om de zorg te evalueren, als de zorg voor de patiënt stopt door overlijden of opname in een verpleeghuis. Op basis van het BSN nummer kunt u de nabestaande inschrijven en contacten registreren. Het is hierbij niet
nodig een zorgplan op te stellen.

Bv. POH-GGZ, geestelijk verzorger (vaak te vinden via regionaal samenwerkingsverband, zoals Centrum voor Levensvragen/Momentaal), psycholoog, rouwcoach

Bespreek samen wie wat doet in implementatie. Bv:

 • het opstellen van een sociale kaart / overzicht in verwijsmogelijkheden,
 • in kaart brengen scholingsbehoefte en evt. scholing regelen,
 • uitzoeken hoe u procedures voor versturen rouwkaart en telefoontje kunt borgen,
 • mogelijkheden van rapportage uitzoeken (zowel voor HIS als voor zorgdossier TZ),
 • contact opnemen met zorgverleners met wie veel samengewerkt wordt om ze op de hoogte te brengen en eventueel af te stemmen,
 • contact opnemen met de coördinator van het netwerk palliatieve zorg om mee te denken en voor advies,
 • voorlichtingsmateriaal zoeken of zelf ontwikkelen,
 • keuzes maken omtrent financiering van rouwzorg.
   
Contact
Neem voor vragen contact met ons op