Afspraken die bijdragen aan goed lopende PaTz bijeenkomsten

Om ervoor te zorgen dat alle deelnemers van de PaTz groep zo veel mogelijk uit PaTz bijeenkomsten halen, is het belangrijk goede afspraken te maken over wie wat doet.

Patz doel D.m.v Aandachtspunten
Samenwerken 6 keer per jaar bij elkaar komen
 • Waar?
 • Data vooruit plannen (bijvoorbeeld voor heel jaar)?
 • Afmelden bij afwezigheid? Bij wie?
 • Hoe willen we tijd indelen? (bijvoorbeeld hoeveel tijd aan punten in PaTz register, eventueel thema, andere onderwerpen?)
 • Wie doet tijdsbewaking?
 • Wie maakt agenda en verslag? Wie regelt accreditatie?
 • Wanneer evalueren en bijstellen?
Overleg deelnemers
 • Wie?
 • Huisarts: ook part-time werkend? Aio's?
 • Wijkverpleegkundige: welke thuiszorgorganisaties? 1 contactpersoon/ organisatie? Hoe koppeling naar wijkverpleegkundigen die bij punt betrokken is?
 • Andere disciplines? (geestelijk verzorger, specialist, anderen?) Ad hoc/ 1x per…./ altijd?
 • Hoe? Punten inbrengen, aangeven welk doel (bv. update ter info/ update met vraag mee te denken over specifieke zorgen of (medisch) beleid/ behoefte aan steun, eigen gevoelens over situatie)
Tijdig identificeren Pallitief zorgregister
 • Gebruiken we format van PaTz site?
 • Wat willen we evt. veranderen?  Een PaTz register per praktijk? Of per groep? Anders?
 • Hoe delen we PaTz register (HA web?)
 • Hoe kan wijkverpleging wijzigingen/ aanvullingen aanbrengen?
  Gebruik hulpmiddelen

Wat willen we gebruiken? Bijv

 • SQ
 • Spict
 • ICPC-zoekstrategie
Deskundig Inbreng expertise van groepsleden en door kaderarts
 • Wat verwachten we van de consulent/kaderarts? Bv
  • Alleen aanwezigheid om vragen te beantwoorden? -
  • Uitwerken thema n.a.v. wat er in PaTz bijeenkomst is besproken? -
  • Aanleveren ‘opdracht’ voor bijeenkomst?
 • Wil hij/ zij complexe vragen vooraf aangeleverd krijgen?
 • Mag hij/zij tussen PaTz bijeenkomsten geraadpleegd worden, zo ja, hoe?
  Gebruik hulpmiddelen
 • Wat willen we (structureel) gebruiken? Bijvoorbeeld
  • Besluitvorming in de palliatieve zorg (beslisschijf), USD-4D

 

Contact
Neem voor vragen contact met ons op