Aandachtspunten om de draaglast en draagkracht van de mantelzorger in te schatten

 1. Hoe is de lichamelijke gesteldheid van de mantelzorger?
 2. Hoe is de psychische gesteldheid?
 3. Zijn er signalen van overbelasting: nervositeit, vermoeidheid?
 4. Heeft de mantelzorger een ‘uitlaatklep"? Heeft hij of zij de mogelijkheid om activiteiten buitenshuis te verrichten? Kan hij of zij zijn/haar verhaal kwijt bij vrienden, familie of professionals? Wordt er respijtzorg geboden, zodat de mantelzorger even op adem kan komen?
 5. Hoe is de relatie tussen de mantelzorger en de patiënt? Hoe stelt de patiënt zich op: veeleisend of juist dankbaar? Kan de mantelzorger grenzen aangeven en ‘nee' zeggen? Is er irritatie in het contact tussen mantelzorger en patiënt?
 6. Heeft de mantelzorger inzicht in de ziekte?
 7. Hoeveel tijd heeft de mantelzorger? Heeft hij of zij een baan, een eigen gezin, een ander familielid dat zorg behoeft?
 8. Is de zorg te plannen of is er continu controle en toezicht nodig?
 9. Hoe is de prognose?
 10. Hoe is de financiële situatie? Zijn er mogelijkheden om particuliere hulp in te zetten, om kinderen op school te laten overblijven of om een boodschappendienst in te schakelen?
 11. Wat zijn de knelpunten in de zorg?
 12. Hoe is de woonsituatie? Woont de patiënt afgelegen, of in een flat zonder lift zodat patiënt en mantelzorger min of meer samen opgesloten zitten?
 13. Zijn er mogelijkheden tot zorgverlof? Gaat de werkgever flexibel om met de wensen op dit terrein?

(naar Vaalburg & Schippers, 200030)

Contact
Neem voor vragen contact met ons op