Mantelzorg

De mantelzorger wordt door zorgverleners en vrijwilligers erkend als díe naaste die een belangrijke rol heeft in de zorg voor de patiënt en wordt daar actief bij betrokken. Tevens wordt hij op basis van zijn specifieke waarden, wensen en behoeften ondersteund en begeleid en voorzien van informatie. Eén of meerdere naasten kunnen deze rol hebben.

Mantelzorgers nemen, zeker bij patiënten die thuis wonen, vaak het leeuwendeel van de zorg voor een palliatieve patiënt op zich. Bij het bespreken van patiënten in de PaTz groep is het goed om structureel te bespreken wie de mantelzorgers zijn en welke steun zij nodig hebben. Dit kan o.a. aan de orde komen bij de sociale dimensie. Als mantelzorgers in staat gesteld worden de zorg te bieden, is de kans dat de patiënt thuis kan blijven (wat de meeste patiënten zo lang mogelijk willen) groter.

Contact
Neem voor vragen contact met ons op