Ethisch en juridisch

De zorgverlener herkent, erkent en verkent de complexe ethische kwesties die zich voor kunnen doen in de zorg voor patiƫnten met een levnsbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Geldende wet- en regelgeving, erkende medische zorgstandaarden en professionele richtlijnen vormen de kaders waarbinnen de waarden, wensen en behoeften van de patiƫnt of wettelijk vertegenwoordiger en diens naasten worden gerespecteerd.

Contact
Neem voor vragen contact met ons op