Markering: Welke hulpmiddelen zijn er om palliatieve patiënten vroeg te identificeren?

Herkenning in de dagelijkse praktijk met bureaulijstje

Een eenvoudige manier om palliatieve patiënten bewuster te identificeren, is door een A4-tje op je bureau te leggen en elke keer als zich een situatie voordoet die te maken heeft met een mogelijk palliatieve patiënt, de naam van deze patiënt te noteren. Bijvoorbeeld:

  • Ontslagbrieven m.b.t. exacerbatie COPD/ hartfalen/ multiproblematiek/ kanker
  • Autoriseren recepten (bijvoorbeeld opiaten)
  • Mantelzorger overbelast
  • Intensievere thuiszorg nodig

In een interviewstudie onder huisartsen door Claessen (Claessen, S.J.J., Francke, A.L., Deliens, L. Palliatieve zorg: herkennen en anticiperen door de huisarts. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2012, 90(1) 48), vertelden huisartsen palliatieve patiënten te herkennen aan de hand van (een combinatie van) subtiele signalen:

  • een toenemende zorgafhankelijkheid,
  • verlies van interesse in dagelijkse activiteiten of hobby’s of
  • mentale veranderingen.
Contact
Neem voor vragen contact met ons op