Markering: Stap voor stap identificeren

Eerdergenoemde identificatiemethoden kun je ook stapsgewijs toepassen. Dit is vooral een goed idee voor PaTz leden die geen tijd kunnen of willen maken om gestructureerd bij hun hele patiëntenpopulatie stil te staan wie palliatief is. Suggesties hiervoor:

  • Maak in je HIS een selectie o.b.v. geboortedatum en begin met de groep 85+’ ers, en stel jezelf dan de surprise question.
  • Maak in je HIS een selectie van een specifieke patiëntengroep, bv ICPC R95 (COPD) of ICPC A05 (algehele achteruitgang) en stel jezelf dan de surprise question.
  • Je kunt ervoor kiezen om per PaTz groep een thema te kiezen en op basis daarvan een patiëntengroep in je PaTz register opnemen. Bijvoorbeeld nodig een keer een neuroloog uit en selecteer vooraf alle patiënten met neuromusculaire aandoeningen (ALS, Parkinson, MS, etc.) en bespreek met elkaar wat je verwacht dat het toekomstige ziektebeloop van die patiënten zou kunnen zijn.
  • Eventueel combineren met A20 (gesprek over…).
Contact
Neem voor vragen contact met ons op