AAA Checklist

Aanwezigheid

 1. Tijd nemen
 2. Ruimte geven om alle onderwerpen te kunnen bespreken
 3. Actief luisteren
 4. Faciliterend gedrag (bijv. empatisch, repsectvol, voorkomend, ook een spontaan de patiënt opbellen of bezoeken)
 5. Gezamenlijk besluiten nemen
 6. Bereikbaarheid (bijv. telefoonnummers)

Actuele onderwerpen (die door de huisarts aan de orde gesteld dienen te worden):

 1. diagnose
 2. prognose
 3. lichamelijke klachten en zorgen van de patiënt
 4. psychosociale klachten en zorgen van de patiënt
 5. zingevingsvragen- en spirituele vragen en zorgen van de patiënt
 6. wensen voor nu en de komende dagen
 7. unfinished business, afronding van het leven
 8. opties behandeling en zorg naar aanleiding van besproken onderwerpen

Anticiperen (op diverse scenario's):

 1. vervolgafspraken aanbieden
 2. mogelijke complicaties
 3. wensen voor de komende weken of maanden (zowel persoonlijke wensen als voorkeuren ten aanzien van medische beslissingen)
 4. het feitelijke stervensproces (laatste uren of dagen)
 5. beslissingen rond het levenseinde
Contact
Neem voor vragen contact met ons op