Masterclass ‘Verpleegkundig leiderschap in PaTz’

Nieuws PaTz 27 november 2023

Op 13 december 2022 organiseerden de netwerkcoördinatoren van Septet samen met stichting PaTz de eerste masterclass ‘Verpleegkundig leiderschap in PaTz’ voor de verpleegkundigen uit de regio Septet.

Waarom deze masterclass?

De masterclass is een antwoord op de behoefte van verpleegkundigen aan ondersteuning en facilitering. Die kwam naar voren in de diverse PaTz monitors, na observaties van PaTz groep bijeenkomsten en uit de gesprekken met meerdere wijk- en gespecialiseerde verpleegkundigen. Ondersteuning bij de ontwikkeling van verpleegkundig leiderschap is ook een landelijke vraag. Met deze masterclass biedt stichting PaTz een antwoord op die vraag en behoefte van verpleegkundigen in de PaTz groepen.

“Een inspirerende bijeenkomst, veel onderwerpen, een leerzame bijeenkomst, het voelde veilig, zo fijn om ervaringen van anderen te horen en hoe het in andere PaTz groepen gaat, veel geleerd en geleerde is goed in de praktijk te brengen.” – aantal reacties van de deelnemers

Inhoud masterclass

De masterclass ‘Verpleegkundig Leiderschap in PaTz’ gaat in op de vragen als wat is verpleegkundig leiderschap en hoe vertalen we dat naar palliatieve zorg en PaTz bijeenkomsten. Verpleegkundig leiderschap en verpleegkundige expertise worden besproken aan de hand van de PaTz pijlers: tijdig, samen en deskundig. Er wordt geoefend met methodieken die helpend zijn bij het inbrengen van een casus. Ook wordt ingegaan op de vragen of en hoe een verpleegkundige een thema kan inleiden. En er is ruimte om met collega’s van gedachten te wisselen over inbreng en verhoudingen in de PaTz groep.

Masterclass ook in jouw regio?

Deze masterclass is voor álle verpleegkundigen die deelnemen aan een PaTz groep. Heb je interesse in deze masterclass in jouw regio? Stuur dan een e-mail naar stichting PaTz: info@patz.nu.

Contact
Neem voor vragen contact met ons op