Bart Schweitzer neemt afscheid van PaTz

Nieuws PaTz 23 mei 2022

Bart Schweitzer, oprichter van de PaTz groepen in Nederland, neemt per 31 mei 2022 officieel afscheid van PaTz en als voorzitter van de stichting PaTz.

Bart: “Na 10 jaar niet meer als huisarts in het werkveld actief te zijn, vind ik het tijd om de werkzaamheden over te dragen aan iemand die daar nog wel werkzaam in is. Marijke van Daelen neemt het stokje over. Ze is huisarts en heeft veel deskundigheid en ervaring in de palliatieve zorg en met PaTz groepen.”

Voor zijn vertrek legden we Bart nog een aantal vragen voor.

Terugkijkend, waar ben je het meest trots op?

“Ik ben ontzettend trots dat er nu zo’n 230 goed lopende PaTz groepen in Nederland zijn. Met elkaar hebben we palliatieve zorg in de eerste lijn echt een ‘boost’ gegeven. En dat kunnen we goed onderbouwen door de ondersteuning van de onderzoekers van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg UMC, locatie VUmc die al vanaf de start bij PaTz zijn betrokken. Deze samenwerking is een ‘win-win’ situatie: zowel onderzoekers als zorgverleners willen weten of PaTz bijdraagt aan verbetering van de palliatieve zorg. En dat geldt ook voor verzekeraars en beleidsmakers. Met de onderzoeksresultaten werken we vanuit het landelijke PaTz team aan de verspreiding van de PaTz methodiek en geven we mede richting aan plannen ter ondersteuning van de PaTz groepen.

Daarnaast is de PaTz Portal een goed hulpmiddel voor de PaTz groepen. Deze beveiligde web-based applicatie faciliteert voor, tijdens en na PaTz bijeenkomsten. In het begin werd dit systeem nog wel eens gezien als extra administratie en dus lastig. Maar, eenmaal aan de slag met de Portal wordt deze als een waardevolle toevoeging gezien binnen de PaTz groepen. En we blijven doorontwikkelen op dat gebied om de PaTz groepen te ondersteunen en ontzorgen. Voor groepen die toch liever niet met de Portal werken is er een goed alternatief:  het Zorgregister+.

En ik ben trots op de ‘Parel’ van ZonMw. Deze onderscheiding is een erkenning dat we samen goed bezig zijn.”

Wat verwacht je van de positie van PaTz in de toekomst?

“Mijn verwachting is dat er een groter beroep wordt gedaan op samenwerking rondom palliatieve zorg. Mensen worden ouder en hebben ook vaker een of meerdere chronische ziekten, waardoor we te maken krijgen met meer complexe casussen in de thuissituatie.
We zien ook  de dreigende tekorten aan huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere disciplines in de zorg. Samen optrekken binnen de zorg en ook binnen het sociaal domein wordt daardoor steeds belangrijker, omdat het efficiënter is en aantoonbaar betere zorg levert.
De accenten binnen palliatieve zorg zullen ook gaan veranderen. Er zal meer aandacht komen voor het samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Samenwerking: niet omdat het moet, maar  omdat het werkt. Ik hoop en verwacht dan ook dat het aantal PaTz groepen in Nederland nog verder zal toenemen.”

Waar zie je nog verbeterpunten?

“Wat ik echt als een verbeterpunt zie is de financiering van PaTz. Door PaTz besparen we aantoonbaar ziekenhuisopnames en spoedzorg, maar we zien dat niet terug in vergoedingen.
Ik ben ook van mening dat we in Nederland moeten ontschotten, zowel qua samenwerking als qua  financiering. Een organisaties als PZNL is voor PaTz belangrijk om samen met de andere partners in de palliatieve zorg ook op dat vlak een vuist te maken.”

Wat wens je PaTz toe?

“Enthousiasme en motivatie om elkaar te blijven vinden en inspireren om samen het beste te doen voor mensen in de laatste fase van hun leven. Er is zoveel kennis en kunde binnen de PaTz groepen. En blijf betrokken. Benjamin Franklin zei het mooi: ‘vertel me iets en ik vergeet het, onderwijs me iets en ik onthoud het, betrek me erbij en ik leer.’

Mijn vertrek nu voelt alsof ik ‘mijn kind’ moet loslaten, maar ik geef met een gerust hart het stokje over aan Marijke van Daelen en het kundige en gemotiveerde PaTz team.
Nu corona minder ons leven beïnvloedt kunnen we elkaar weer persoonlijk ontmoeten, kennis delen en inspireren. Niet alleen lokaal, maar ook regionaal en landelijk. Dat dit tot mooie kruisbestuivingen mag leiden. Ik dank iedereen voor de mooie samenwerking en het (verder) uitdragen van PaTz.”

Contact
Neem voor vragen contact met ons op