Inspiratiebrochure managers

Waarom het ON2 traject starten?

De volgende trends en ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg maken het toepassen van ON2 noodzakelijk voor zorgorganisaties.

  • Toename vraag palliatieve zorg in combinatie met personeelstekort
    Door dedubbelevergrijzing (meer ouderen, die langer leven en een toenemende last van ziekten zal de vraag naar palliatieve zorg in de toekomst toenemen. Het personeelstekort in de zorg zal leiden tot een nog hogere werkdruk.
  • Naasten hebben een grotere rol in de zorg voor hun dierbare
    Door de vergrijzing en personeelstekort in de zorg zullen naasten een grotere en zwaardere rol hebben in de zorg voor hun dierbare. Hierdoor zal het risico dat naasten overbelast raken toenemen. Er zal meer aandacht moeten worden besteed aan het ondersteunen van naasten in de palliatieve zorg en de samenwerking met hen.
  • Meer aandacht voor goede kwaliteit van palliatieve zorg
    Het bieden van goede palliatieve zorg wordt steeds belangrijker. Er zal meer focus komen op het verbeteren van de kennis en vaardigheden van zorgverleners binnen de palliatieve zorg. Ook wordt het afstemmen van palliatieve zorg op de behoeftes van patiƫnten en hun naasten steeds belangrijker.. Dat betekent ook aandacht voor speciale doelgroepen, zoals het toenemend aantal mensen met een migratieachtergrond en voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.