Goede voorbeelden

Thuis

Verpleeghuis

De zevenster heeft een formulier gemaakt dat  is bestemd voor de medewerkers die betrokken zijn geweest tijdens de laatste dagen voor het overlijden van de bewoner. Het doel is om te evalueren hoe medewerkers de situatie met de desbetreffende bewoner en hun naasten ervaren hebben.

Download

Een goed voorbeeld van hoe je zorg voor naasten structureel plek kan geven in het werkproces.

Download

 Ziekenhuis

De flits tracer is een manier om laagdrempelig te weten te komen hoe de zorg voor naasten op een afdeling door naasten ervaren wordt.

Download

Hospice

 

Om iets blijvends na te laten voor (jonge) naasten heeft hospice Xenia een lijst met tips.

Download

Hospice Wassenaar brengt bij opname in beeld wie er belangrijke naasten van de gast zijn. Dit helpt om meer aandacht voor hen te hebben.

Download