Samenwerkingspartners

Het Oog voor Naasten en Nabestaanden project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een aantal partijen, te weten Pharos, Mantelzorg.nl, Amsterdam UMC en Hogeschool Rotterdam. In de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) toolkit is naast de Oog voor naasten-methodiek gebruik gemaakt van inzichten en tools ontwikkeld in enkele andere Palliantie projecten (deels) gericht op naasten, te weten ‘InCasu@home’ (Hogeschool Rotterdam),  Op weg naar mantelzorgondersteuning op maat’ (MantelzorgNL), ‘In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten’ (Pharos) en ‘Goed begrepen’ (Pharos). Ook inzichten en tools uit het ‘Werkboek rouwzorg’ (UMC Amsterdam locatie VU/Consortium NHF) zijn opgenomen in de ON2 toolkit.

De volgende contactpersonen vanuit deze samenwerkingspartners zijn intensief bij het tot stand komen van de ON2 toolkit betrokken geweest:

Dr. C. Smits, Pharos
Drs. W. Kruijswijk, Mantelzorg.nl
Dr. R. Pasman, Amsterdam UMC
Dr. A van der Plas, Amsterdam UMC
Dr. E. Witkamp, Hogeschool Rotterdam