Samen met anderen

Ook het netwerk heeft een netwerk. Want palliatieve zorg geven doe je niet alleen. Wij werken samen met veel verschillende landelijke organisaties zoals andere netwerken palliatieve zorg in Nederland, expertisecentra palliatieve zorg, PZNL en Stichting Fibula. Maar we onderhouden ook contacten met Ministerie van VWS , zorgverzekeraars, onderzoeksinstituten, opleidingen en vele anderen.

Hieronder zie je organisaties op landelijk niveau een rol spelen in de palliatieve zorg.

Contact