Onze ambitie

Onze missie

Het netwerk draagt bij aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven en sterven van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten in Zuidoost Brabant. We doen dit in samenspel en verbinding met patiënt, mantelzorg, organisaties, professionals en vrijwilligers.  Hierbij is de toegankelijkheid tot palliatieve zorg en palliatieve deskundigheid gewaarborgd, ongeacht waar de patiënt verblijft. De geboden zorg sluit aan bij de wensen en behoeften van de patiënt en zijn/haar naasten.

Onze visie

In samenwerking met-, afstemming en verbinding tussen de partners van het netwerk palliatieve zorg Zuidoost Brabant en andere betrokkenen, komen tot een bijdrage aan de kwaliteit van leven en sterven in de regio, waarbij de eigenheid en identiteit van de deelnemers van het netwerk voorop blijven staan.

Contact