Onze ambitie

Wij hebben vier ambities waar we tot 2027 aan werken:

1. We praten tijdig met mensen en hun dierbaren over de laatste levensfase, ondersteunen met regie nemen en beslissen. 

We willen mensen in de palliatieve fase en hun dierbaren stimuleren dat ze op tijd nadenken en keuzes maken voor een waardige invulling van de laatste periode van hun leven. Zodat wij daar met onze behandeling, zorg en ondersteuning op tijd op kunnen inspelen. 

2. We zetten mensen in hun kracht en geven palliatieve behandeling, zorg en ondersteuning die past.

Palliatieve zorg en positieve gezondheid gaan hand in hand. We helpen daarbij door eerst te kijken wat iemand wil, zelf kan, wat de omgeving kan betekenen of het sociaal doemen. Onze professionele zorg sluit daar vervolgens bij aan. Niet alles wat kan, hoeft. 

3. Deskundige zorgverleners en vrijwilligers geven op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats.

Zorgverleners en vrijwilligers geven passende behandeling, zorg en ondersteuning in de palliatieve fase. Zij hebben daarvoor de juiste kennis en vaardigheden. Wij faciliteren hen. 

4. Specialistische kennis over palliatieve zorg is beschikbaar en bereikbaar voor zorgverleners. 

Zorgverleners die palliatieve zorg geven moeten een beroep kunnen doen op collega's met specialistische (evidence based) kennis. We zorgen dat deze specialistische zorgverleners besschikbaar zijn in organisaties en de regio. 

Contact