Onze organisatie

Stuurgroep

Vanuit iedere deelnemende organisatie zit een vertegenwoordiger in de stuurgroep. De stuurgroep geeft richting aan de koers van het netwerk en stelt het (meerjaren)beleidsplan vast. De stuurgroepleden voeden de agenda, bewaken de voortgang, delen kennis en leren van elkaar. Zij werken samen in de keten en in de eigen organisatie aan nog betere palliatieve zorg. 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft het mandaat van de stuurgroep om het (meerjaren)beleidsplan uit te voeren en leiding te geven aan het netwerk. Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Wil van de Laar, onafhankelijk voorzitter
  • Frederiek de Bever, LHV Afdeling Oost-Brabant regio Helmond, Eindhoven-De Kempen
  • Angelique Drabbels, Savant Zorg
  • Anita Smits, Sint Annaklooster
  • Ellen Jacobs, GGzE
  • Hanny Metz, Máxima Medisch Centrum

Ondersteunend team

Het dagelijks bestuur en de deelnemende organisaties krijgen ondersteuning van:

  • Regi van der Burgt, netwerkcoördinator
  • Marlie Spijkers, medisch adviseur
  • Milena van den Brink, secretaresse
Contact