Deskundigheidsbevordering

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden organiseert regelmatig (bij)scholingen, verdiepingsmodules, themabijeenkomsten en lezingen. Houdt hiervoor de Agenda in de gaten. Daarnaast is er een E-learning Palliatieve Zorg beschikbaar.

Contact