Centrum voor Levensvragen

Als zorgverlener probeert u zo goed mogelijk aandacht te hebben voor wat een patiënt of cliënt bezighoudt. Soms worstelen mensen met levensvragen of zingeving. Soms ontbreken tijd en specialisatie in deze vragen. U kunt de patiënt/cliënt dan doorverwijzen naar het Centrum voor Levensvragen. Hier kunt u ook zelf terecht, als u bijvoorbeeld wilt bespreken welke begeleiding mogelijk is voor uw patiënt/cliënt.

Het Centrum voor Levensvragen Zuid-Hollandse Eilanden biedt:

  • professionele geestelijke begeleiding in de thuissituatie, hulpverlening en advies bij zingeving en levensbeschouwing;
  • informatie over de mogelijkheden van geestelijke verzorging. Het is een eerste aanspreekpunt en centraal aanmeldpunt voor mensen met levensvragen en verwijzers;
  • deskundigheidsbevordering rondom levensbeschouwelijke thema’s;
  • consultatie en scholing voor zorgverleners (ook op maat).

Vergoeding

Sinds 2019 is subsidie beschikbaar voor geestelijk verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en ouder, palliatieve patiënten (inclusief naasten) en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. De regeling geldt ook voor nabestaanden die net een dierbare hebben verloren. In eerste instantie worden 3 gesprekken vergoed.

Werkgebied

Het werkgebied van het Centrum voor Levensvragen Zuid-Hollandse Eilanden omvat: Nissewaard, Westvoorne, Brielle, Rozenburg, Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard.

Contact

De geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Zuid-Hollandse Eilanden zijn bereikbaar via 0800- 240 04 00 (gratis) of info@centrumvoorlevensvragen-zhe.nl.

Meer informatie

Meer informatie over het centrum en onze werkwijze vindt u op onze website: www.centrumvoorlevensvragen-zhe.nl

Folder van het Centrum voor Levensvragen.

Contact