PatientenNaastenraad Midden-Nederland

Het consortium palliatieve zorg Septet zet zich in om verbinding en kwaliteit te realiseren in zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek in Midden-Nederland. Daarbij is het perspectief van patiënten en naasten essentieel. Om dat perspectief structureel vorm te geven op beleidsniveau en in projecten is er een PatiëntenNaastenraad.

Wat doet de PatiëntenNaastenraad?

De PNraad van Septet vormt het beleidsplatform waarbinnen gesproken wordt over actuele ontwikkelingen en thema’s. Tevens wordt gesproken over projectaanvragen en beoordelingen in de palliatieve zorg en wat daar aan raakt. De pijlers van waaruit gekeken wordt, zijn zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek. De raad heeft een adviserend karakter naar het bestuur van Septet, waarbij zowel gevraagd als ongevraagd advies wordt gegeven.

We zoeken versterking!

  • Vind jij het belangrijk dat palliatieve zorg steeds bekender wordt, zodat iedereen weet wat het is?
  • Vind je dat goede palliatieve zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn als het nodig is?
  • Vind je dat er in de huidige situatie nog het een en ander te verbeteren valt?
  • Vind je dat de stem van patiënt en naasten in de ontwikkeling van beleid een cruciale rol speelt?

Als je bij deze vragen ja knikt: dan hebben wij je nodig!

Nothing-about-us-without-us.jpg

Praktisch

  • Leden ontvangen een vergoeding van €40 per vergadering. Daarnaast worden reiskosten en evt. onkosten vergoed.
  • De PNraad heeft in principe drie á vier reguliere bijeenkomsten per jaar, live of digitaal. Daarnaast zijn er variabele werkzaamheden in werkgroepen of andere bijeenkomsten, afhankelijk van je eigen wensen en mogelijkheden.

Meer informatie

Wil je meer informatie of wil je een keer willen praten met een lid van de raad? Neem dan contact op met Margriet Wanders: m.wanders@careyn.nl of 06-230 270 72.

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het nieuws uit de regio? Meld je dan aan.