Ziekenhuizen moeten werken volgens Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 02 april 2024

Zilveren Kruis, de grootste zorgverzekeraar van Nederland, zet een grote stap vooruit met hun nieuwste besluit over de zorg die we geven aan mensen die niet meer beter kunnen worden. Ze hebben besloten dat ziekenhuizen nu moeten werken volgens het 'Kwaliteitskader Palliatieve Zorg' om deze zorg te kunnen declareren.

En dat is goed nieuws voor iedereen die zich hardmaakt om deze zorg ook in de 2e lijn beter te maken! (Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2025, p 22). Volgens de SONCOS-normen mogen ziekenhuizen uitsluitend oncologische behandelingen aanbieden als ze een goed functionerend palliatief team hebben, dus het besluit heeft verstrekkende gevolgen voor ziekenhuizen. 

Waarom is dit zo belangrijk?
 In 2017 is het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg gemaakt. Dit Kwaliteitskader beschrijft wat patiënten, naasten, zorgverleners én zorgverzekeraars onder goede palliatieve zorg verstaan. Het is in 2017 door alle relevante partijen ondertekend. Ook door de ziekenhuizen en de Federatie Medisch Specialisten. Even was er hoop onder de collega's die de palliatieve zorg in de ziekenhuizen willen verbeteren. Maar helaas hielp het accorderen van dit Kwaliteitskader niet. Ook de Handreiking Financiering Palliatieve Zorg die Stichting PZNL ieder jaar maakt, bereikt haar doel - om bestuurders mee te nemen in de financiële mogelijkheden die er zijn - niet. Velen onder ons denken dat dit te wijten is aan de vrijblijvendheid van dit rapport. Het is slechts richtinggevend. Als het normerend zou zijn én de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zou aankondigen te gaan handhaven dan had het er echt anders uitgezien wat betreft de palliatieve zorg in de ziekenhuizen. Dan zou al het werk gedaan door oa Manon Boddaert , Anne-Floor Dijxhoorn , Maureen Bijkerk en Joep Douma, mogelijk gemaakt door IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)Palliactief en Nationaal Programma Palliatieve Zorg II nog meer impact hebben gehad, ook in de 2e lijn. Dan zou het doel dat door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gesteld : iedere burger moet vanaf 2020 verzekerd zijn van goede palliatieve zorg ook in de 2e lijn zijn bereikt. 
 
Wat gaat dit veranderen?
Tot nu toe is mij geen enkel ziekenhuis bekend dat hun werknemers voldoende faciliteert om volgens dit Kwaliteitskader hun werk te kunnen doen (ik hoop dat de commentaren volstromen met collega's die aangeven dat het in hun ziekenhuizen wél volgens dit Kwaliteitskader gaat). Gelukkig pakt Zilveren Kruis de handdoek wel op. En dankzij deze nieuwe regel in hun inkoopbeleid zullen alle ziekenhuizen die contracten met Zilveren Kruis afsluiten verplicht gesteld worden om echt werk te maken van dit prachtige Kwaliteitskader. 
En dat is goed nieuws voor iedereen! Vooral voor iedereen die niet meer beter kan worden én voor de mensen die hen dag in dag uit de beste zorg willen bieden in de ziekenhuizen. 
 
Samenwerking
De SONCOS normeringsrapporten hebben al laten zien dat wanneer zorgverzekeraars en ziekenhuizen samenwerken en duidelijke afspraken maken, er grote stappen vooruit worden gezet in de oncologische zorg. Dit nieuwe besluit van Zilveren Kruis is een prachtig voorbeeld van hoe de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden ook steeds serieuzer genomen wordt. En dat we samen de zorg echt beter kunnen maken!
Zo ingewikkeld is het ook niet. De meeste ziekenhuizen hebben dankzij die SONCOS rapporten al teams palliatieve zorg en de leden van deze teams zijn enorm gemotiveerd. Ook andere zorgverleners zijn zeer begaan en betrokken bij de zorg voor hun patiënten. Juist als ze niet meer beter worden. Dus draagvlak is er al lang en een beetje extra hulp van bestuurders zal leiden tot een enorm vliegwiel voor de palliatieve zorg in de 2e lijn.
Laten we hopen dat Zorgverzekeraars Nederland en andere grote zorgverzekeraars zoals Coöperatie VGZ , Menzis en CZ snel volgen. Van DSW Zorgverzekeraar en Salland Zorgverzekeraar verwachten we eigenlijk stiekem dat zij dit al gedaan hebben. 
 
INTERESSANT