Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 22 november 2022

PalliaPodcast van start over proactieve zorgplanning

In de zesdelige podcastserie PalliaPodcast komen zorgverleners aan het woord over één van de meest belangrijke onderdelen van de palliatieve zorg: proactieve zorgplanning.

Dit is het vroegtijdig in gesprek gaan met ongeneeslijk zieke patiënten over hun wensen en behoeften ten aanzien van de laatste levensfase. Wanneer start je dergelijke gesprekken als zorgverlener? En hoe doe je dat? De podcast Praten over proactieve zorgplanning geeft antwoord op die vragen.

In de eerste uitzending komen Kim Kuppens en Sita Splinter aan het woord. Kuppens is longarts in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, Splinter is er afdelingshoofd oncologie en palliatief adviesteam van het ziekenhuis. In de uitzending vertellen ze hoe zij proactieve zorgplanning in hun ziekenhuis hebben geïntegreerd. Hoe hebben ze zich hierop voorbereid? Wat was ieders rol? Welke dilemma’s kwamen ze tegen en hoe hebben ze die aangepakt?

In de tweede aflevering spreken een nefroloog, verpleegkundig specialist en dialyseverpleegkundige van de Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar) over de competenties die gewenst zijn om de gesprekken goed te kunnen voeren. Welke vaardigheden heb je als zorgverlener nodig? Hoe bekwaam je je in deze gesprekken? De drie zorgverleners bespreken hierin de nodige casuïstiek, en delen ook eerlijk wat ze achteraf liever anders hadden gedaan. 

In de afleveringen drie t/m zes gaat het onder meer over het belang van samenwerking tussen zorgverleners, taalgebruik, het juiste moment voor de gesprekken en het documenteren van de wensen en behoeften van de patiënt. 

De PalliaPodcast is onder meer te beluisteren via PalliaPodcast (springcast.fm) en staat op de pagina 'Relevante podcasts rondom palliatieve zorg' op Palliaweb. Op die pagina staan verschillende podcasts over palliatieve zorg, ongeneeslijk ziek zijn, dood en rouw. De pagina wordt steeds aangevuld. 

Bron: Palliaweb

INTERESSANT