Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 29 november 2022

Campagne palliatieve zorg

Met een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport patiënten en hun naasten actief laten nadenken over zorg in de laatste levensfase. Ook jij kan meehelpen.

Uit onderzoek van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) blijkt dat ongeneeslijk zieke mensen niet altijd passende palliatieve zorg krijgen, onder meer omdat ze de mogelijkheden niet altijd kennen. Daarom moedigt de campagne deze mensen aan om met hun naasten en zorgverleners stil te staan bij hun wensen en grenzen in hun laatste levensfase.

Eerste successen
De eerste successen van de campagne zijn al behaald!
- In de eerste week zijn bijna 8.000 mensen op de landingspagina van de campagne geweest.
- Er is in de eerste week veel aandacht vanuit de regionale media geweest. Zo heeft Jacqueline Tijhaar, netwerkcoordinator Groningen, een mooi interview gegeven bij Radio Omroep Eemsdelta en heeft Larissa Exalto, adviseur patiëntenparticipatie van PZNL, op Radio Soest een regionale bijeenkomst benoemd. 
- Larissa Exalto mocht ook op Radio 1 op de dag van de start van de campagne uitleg geven over het belang van de campagne.

PZNL gaat deze week aan de slag met social media-advertenties, om de campagne een kleine boost te geven. Helpen jullie ook mee de campagne extra onder de aandacht brengen? Download hier de toolkit, met voorbeelden van social media posts, foto’s en video’s. 

Bewustwoding cruciaal
Naar verwachting hebben in de toekomst steeds meer mensen palliatieve zorg nodig doordat het aantal ouderen toeneemt en we langer leven. In 2021 overleden 170.000 mensen. Daarvan maakten ruim 106.000 mensen een ziektetraject door waarbij palliatieve zorg een uitkomst had kunnen bieden.

Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport, benadrukt het belang van de nieuwe campagne: 'Mensen die goede palliatieve zorg krijgen, zijn vaak minder somber en angstig, hoeven minder vaak plotseling naar het ziekenhuis en ervaren een betere kwaliteit van leven in de laatste fase van hun leven. Daarom willen we met de campagne mensen die niet meer beter worden en hun naasten aanmoedigen om zich te verdiepen in de mogelijkheden. Het liefst zo snel mogelijk na het krijgen van de diagnose. Want als palliatieve zorg op tijd wordt ingezet, kan het een positief effect hebben op het leven van mensen die niet meer beter worden én de mensen om hen heen.'

Ervaringsverhalen
In de campagne vertellen drie mensen die ongeneeslijk ziek zijn hoe palliatieve zorg hen helpt. Voor de verspreiding worden onder meer online video’s, advertenties en schermen in wachtkamers van huisartsen ingezet. Ook komen er flyers voor huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. Met de campagne komt VWS tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer om zorg in de laatste levensfase bespreekbaar te maken.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op overpalliatievezorg.nl/kwaliteit. Aansluitend op de campagne wordt de komende jaren onder andere via het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Bron: Palliaweb

INTERESSANT