Proactieve zorgplanning bij beginnende dementie - kansrijk project NPPZ-II

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 01 mei 2024

In 2019-2020 is in Zeist een project uitgevoerd waarin bewustwording, deskundigheid en samenwerking rond het voeren van gesprekken met mensen met beginnende dementie en hun naasten centraal stond. Deze opzet is nu een 'kansrijk project' in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg-II. Daar zijn we trots op!

Aan de slag in je eigen regio
Het betekent dat het project geschikt is bevonden voor implementatie op andere plekken: het kan worden opgeschaald. Een ieder die hiermee aan de slag wil gaan, kan documentatie vinden op Palliaweb. Aan de slag gaan kan het beste in samenwerking met het netwerk dementie en het netwerk palliatieve zorg in de eigen regio. Daar is ook bekend of er wellicht budget beschikbaar is voor (onderdelen van) het project.
 
Vervolg in Zeist
Inmiddels is het project in Zeist na een pauze vanwege corona opnieuw opgepakt en zijn ook andere regio's gestart met het thema. Het project leent zich goed om te worden nagevolgd, maar ook voor een eigen aanpak.

Hieronder vind je links naar de pagina over het project in Zeist op deze website en naar de pagina op Palliaweb.

INTERESSANT