Handreiking financiering palliatieve zorg 2024

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 17 maart 2024

De Handreiking financiering palliatieve zorg is een jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, een ziekenhuis, hospice, een verpleeghuis en een palliatieve terminale unit. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de actuele regelgeving en structuur van financiering van palliatieve zorg. De handreiking bestaat sinds 2018 en wordt jaarlijks herzien. Met het uitbrengen van de editie van 2024 komt de versie van 2023 te vervallen.

Het doel van de handreiking is de zorgverleners thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en in tal van samenwerkingsverbanden overal in het land zo goed mogelijk te ondersteunen als het gaat om financiering van palliatieve zorg.

Belangrijkste wijzigingen in 2024
In deze update van de handreiking is de geldende wet- en regelgeving van 2024 meegenomen. De versie uit 2023 komt hiermee te vervallen. In de handreiking wordt het de lezer makkelijker gemaakt doordat de updates worden aangegeven met een driehoekje met daarin een uitroepteken. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
  • Ziekenhuiszorg: het begrip hoofdbehandelaar is door de NZa aangepast naar beroepsbeoefenaar (die de poortfunctie uitvoert) verantwoordelijk voor de zorgvraag van de patiënt 
  • TAPA$-experiment: extra looptijd  
  • TAPA$-experiment: nieuwe prestatie SCOP - telefonische consultatie 
  • Experimenten alternatieve bekostiging 
  • Duidelijkheid bekostiging hospicezorg 
  • Hulpmiddelen in de thuissituatie bij verhuizing 
  • Hulpmiddelen - Palliakit/box landelijk vergoed

De actuele en opgeloste knelpunten voor het declareren van palliatieve zorg staan in hoofdstuk 6 en 7 overzichtelijk bij elkaar.

Pdf en digitale versie
De handreiking is er in pdf-formaat en via Handreiking financiering palliatieve zorg digitaal te doorlopen. De 4 verschillende settings (ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve unit) die in de handreiking worden beschreven, zijn in ‘tegels’ uitgewerkt. Aangevuld met tegels over de eigen betalingen van de patiënt, (opgeloste) knelpunten, een tegel met de 4 bijlagen en een tegel met alle voetnoten/bronvermeldingen die in de handreiking worden vermeld.
 
 
INTERESSANT