Vereniging Netwerken Palliatieve Zorg opgericht

Nieuws NPZ Salland 14 december 2023

Trots en blij kunnen we melden dat op 11 december 2023 de Vereniging Netwerken Palliatieve Zorg (VNPZ) officieel is opgericht. Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland  heeft zich inmiddels ingeschreven als lid van de vereniging!

Met het in 2022 opgaan van Fibula (voormalige belangenvertegenwoordiging van de netwerken) in Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), is ook de stem van de netwerken opgegaan in het geheel. Door de oprichting van de VNPZ krijgen de netwerken en de regionale praktijk die de netwerken vertegenwoordigen, weer een stevige stem aan de landelijke overlegtafels. Ook kijkt de vereniging nu al voorbij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) II om zich als VNPZ duurzaam in te blijven zetten voor patiënten en hun naasten. 

Kroon op het werk
Afgelopen maandag waren vier van de vijf leden van het oprichtingsbestuur van de VNPZ bij de notaris. Deze heeft met de statuten die in de afgelopen weken met elkaar zijn doorgenomen, de vereniging officieel ingeschreven. Een kroon op het werk van de kwartiermakers en van het oprichtingsbestuur, die zich al die maanden hard gemaakt hebben voor de belangen van de netwerken palliatieve zorg en de netwerkcoördinatoren. En natuurlijk ook dank aan alle netwerkcoördinatoren en lokale bestuurders voor het kritisch meelezen en meedenken over de oprichting en alles wat daarbij kwam kijken. 

Ledenvergadering
De komende tijd wordt benut voor alle zaken die geregeld moeten worden voor de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) op 4 maart 2024.  Daarin zullen de leden onder meer het nieuwe bestuur benoemen en het huishoudelijk reglement met elkaar vaststellen. 

Contact