"De nieuwe versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg is vandaag op Palliaweb gepubliceerd.

Nieuws NPZ Noordwest Veluwe 07 maart 2024

De Handreiking financiering palliatieve zorg geeft een overzicht van de mogelijkheden van financiering. Het doel van de Handreiking is de zorgverleners thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en tal van samenwerkingsverbanden zo goed mogelijk te ondersteunen als het gaat om de financiering van palliatieve zorg. Hiermee dragen we bij aan de ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II): palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar. Want passende financiering is een belangrijk onderdeel voor het verwezenlijken van deze ambitie. De eerste versie van de Handreiking is in 2018 gepubliceerd, en wordt jaarlijks geüpdatet.

Belangrijkste wijzigingen 2024

  • Ziekenhuiszorg: het begrip hoofdbehandelaar is door de NZa aangepast naar beroepsbeoefenaar (die de poortfunctie uitvoert) verantwoordelijk voor de zorgvraag van de patiënt
  • TAPA$-experiment: extra looptijd  
  • TAPA$-experiment: nieuwe prestatie SCOP - telefonische consultatie
  • Experimenten alternatieve bekostiging
  • Duidelijkheid bekostiging hospicezorg
  • Hulpmiddelen in de thuissituatie bij verhuizing
  • Hulpmiddelen - Palliakit landelijk vergoed

De actuele en opgeloste knelpunten voor het declareren van palliatieve zorg zijn in hoofdstuk 6 en 7 verwerkt.

Digitale versie

De handreiking is er in pdf-formaat en dit jaar voor het eerst ook via Handreiking financiering palliatieve zorg digitaal te doorlopen. De 4 verschillende settings (ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve unit) die in de handreiking worden beschreven, is in ‘tegels’ uitgewerkt. Aangevuld met tegels over de eigen betalingen van de patiënt, (opgeloste) knelpunten, een tegel met de 4 bijlagen en een tegel met alle voetnoten/bronvermeldingen die in de handreiking worden vermeld.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het nieuwsbericht op Palliaweb en nodigen u van harte uit om de handreiking binnen uw netwerk te verspreiden.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze handreiking? Stuur dan een email naar nppzii@pznl.nl, ter attentie van Team Passende financiering palliatieve zorg.

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief