Betere palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei, daar staan wij als Netwerk voor!
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 02-11-2022
vernieuwen samenwerkingsovereenkomst Netwerk PZGV
Kanker en gezin
Evenement Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 23-11-2022
informatieavond Invitee
Mannen en rouw
Evenement Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 15-11-2022
Mannen en rouw, rouwverwerking en verdriet…. Hoe gaan mannen om met de dood, het verdriet, verlies en rouw.
Webinars palliatieve zorg (Carend)
Evenement Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 08-11 / 31-12-2022
Carend staat voor Care at the end of life. Sander de Hosson en Sabine Netters hebben de ambitie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de palliatieve zorg in Nederland. Dat doen ze door het bijna wekelijks organiseren van diverse webinars over palliatieve zorg.
Bericht vanuit het Kinderhospice Binnenveld
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 20-09-2022
update dagopvang
SamenSpraak: Een gesprekshulpmiddel voor gezamenlijke besluitvorming met mensen met een verstandelijke beperking
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 20-09-2022
In dit project hebben onderzoekers van Stichting Prisma, het Erasmus MC en de Avans Hogeschool het hulpmiddel ‘SamenSpraak’ ontwikkeld.
Nadenken over de toekomst
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 17-09-2022
Pal voor u geeft voorlichting over palliatieve zorg, de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Nadenken over de toekomst is het thema van het nieuwe magazine.
Kanker heb je samen als gezin
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 16-09-2022
Een landelijk lotgenotenprogramma voor kinderen en ouders. Regio Arnhem, Locatie Toon Hermans huis Arnhem
Posterpresentatie verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij Icare
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 14-09-2022
Presentatie afstudeeropdracht tot VS
Palliatief Huisbezoek; interview met gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg
Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei geplaatst op 13-09-2022
Weergave inhoud huisbezoek in de palliatieve fase.
Contact