Bijeenkomst Klankbordgroep Netwerkbreed

  • Datum 03-10-2024
  • Tijd 15.00 - 17.00 uur
  • Locatie nader te bepalen in de regio Gelderse Vallei
  • Doelgroep alle Netwerkpartners vertegenwoordigd door contactpersoon samen met 'bestuurlijke afvaardiging'.
  • Kosten geen

Tijdens de Klankbordgroep bekijken we gezamenlijk de doelen van het netwerk rond palliatieve zorg in onze regio en bespreken we waar we het komende jaar op willen focussen. Het precieze programma wordt op een later moment vormgegeven maar via deze weg willen we de dag alvast in je agenda zetten. Ook de locatie zullen we later communiceren. 

Er is een outlook uitnodiging verzonden via de mail om je beschikbaarheid te kunnen aangeven bij ons als organisatoren.

NB: in eerdere communicatie stond deze klankbordgroep op 10 oktober gepland. Aangezien dan het Nationaal Congres Palliatieve Zorg wordt gehouden hebben we de datum verplaatst. 

Marloes en Anja

Contact