Les Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie

Sedatie is een laatste behandelmogelijkheid voor mensen in de laatste levensfase die lijden door onbehandelbare symptomen. In de praktijk roept deze sedatie veel vragen op. Dit blijkt uit artikelen en programma’s vanuit de diverse media en ook vanuit de consultatie. Eenduidigheid ontbreekt, zowel ten aanzien van het moment als de wijze waarop sedatie wordt ingezet. Deze les kan bij belangstelling in het Netwerk worden uitgezet. Deze les is gebaseerd op de KNMG-richtlijn palliatieve sedatie en de klinische en consultatieve praktijk.

Doel les palliatieve sedatie

De doelgroep kent de indicaties en de organisatie van zorg bij de uitvoering van palliatieve sedatie en zijn in staat de palliatieve sedatie te monitoren. Zij zijn in staat naasten te ondersteunen.

Doelgroep

Deze les is bedoeld voor verpleegkundigen en artsen. De scholing kan zowel in company gegeven worden als via open inschrijvingen.

Meer informatie en aanmelden

Download de folder voor meer informatie
Voor meer informatie en aanmelden neem contact met ons op.

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!