Blog #2 Johanna Fietst door het Netwerk

Johanna Kleingeld is als 'netwerkcoördinator' het aanspreekpunt voor het netwerk. Zij bezoekt daarbij ook regelmatig de lidorganisaties. In haar blog vertelt ze over haar werk. 

januari 2023

Het is maandag en er staan aardig wat taken op mijn “to do” lijstje. Prioriteren dus, wat moet eerst en wat kan morgen ook nog. Als team werken we weer toe naar een volgende bijeenkomst van de kwaliteitsgroep. Vier keer per jaar komen de (palliatieve zorg) verpleegkundigen en VIG’ers, de contactpersonen uit de 28 organisaties, bij elkaar. Buiten dat het gezellig is en goed om elkaar weer te ontmoeten, vergt het wel wat voorbereiding. Dus maak ik een agenda.

Omdat ik van veel zaken op de hoogte ben (zowel landelijk, regionaal als lokaal) kijk ik per keer wat voor deze groep belangrijk is om te weten. Daar begin ik meestal mee, de mededelingen. Daarnaast bespreken we aan het begin van het jaar het jaarplan. Altijd goed dat we met elkaar helder hebben welke doelen we met het netwerk willen behalen. De voortgang van de activiteiten komen ook aan bod. Hoe gaat het met de basisscholingen, welke casuïstiekbesprekingen doen we dit jaar en wat is de voortgang van de projecten? Elke bijeenkomst proberen we ook een ronde te maken onder de noemer “nieuws uit de organisaties”. Want het delen van elkaars informatie is juist wat ons als netwerk goed laat functioneren. Leren van elkaar gebeurt dus ook in deze groep.

Toch blijft het lastig om de dingen samen te doen. In de waan van alle zorg die we geven stap je niet zo snel uit om naar een collega in een andere organisatie om iets te vragen. Of toch wel? Ja, in het overleg kwam een super idee naar voren. We konden als leden van de kwaliteitsgroep samen een Siilo appgroep gaan vormen. Dan kun je meteen als je een vraag hebt of ergens tegen aan loopt het 'op de app gooien' (zoals we dat noemen) en kunnen er andere leden reageren. We gaan het uit proberen J.

De agenda is weer gevuld en staat klaar voor verzenden. Ik heb er weer zin in, want samen maken we het verschil. 

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!