Rouw

Rouw is een normale reactie op een verdrietige gebeurtenis. Het is een proces om jezelf aan te passen aan een veranderende situatie. Gevoelens van rouw ervaren mensen die ernstig ziek zijn of naasten vaak al tijdens het ziekteproces. Bijvoorbeeld bij het verlies van gezondheid, het afhankelijk worden van anderen, het naderend overlijden en/of het loslaten van geliefden.

Aspecten van rouw

Bij rouw horen emotionele reacties en het betekenis geven aan het verlies. Andere aspecten zijn het aanpassen aan de nieuwe situatie en het opnieuw vormgeven van je levensverhaal. Het proces van rouw verschilt bij iedereen van duur, intensiteit en vorm. Verdriet komt en gaat met vlagen. En net als je denkt dat het beter gaat, overvalt het je ineens. 

Mensen gaan het verlies soms uit de weg of vinden het geven van een nieuwe invulling aan het leven lastig. De support van vrienden en familie kan voldoende zijn maar soms is het fijn ondersteuning van een ander te krijgen. Een geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater of rouwtherapeut kunnen die ondersteuning bieden.

Rouw bij kinderen

Kinderen rouwen net als volwassenen, maar uiten het anders. Dit hangt af van hun ontwikkelingsfase en begrip van de dood. Soms lijken ze onaangedaan; ze gaan door met hun bezigheden. Zij uiten gevoelens ‘spelenderwijs’. Het verwoorden komt veelal later in hun leven.

Handig!

Contact