Leven in de palliatieve fase

Jouw levensverhaal geeft richting en inzicht

Jouw levensverhaal gaat over het verloop van je leven, hoge- en dieptepunten. Dat wat je leven zin geeft en belangrijk vindt of over hoe jij die zin misschien bent kwijtgeraakt. Dat beïnvloedt hoe je omgaat met de situatie. Bespreek wat voor jou en je naaste van groot belang is. Over hoe je je leven graag wil invullen, wat kan allemaal nog wel? Wat geeft je leven zin? Wat bepaalt de kwaliteit van je leven? Het gaat niet alleen om je ziek-zijn maar juist ook om hoe het leven verder te leiden.

Vertel en bespreek bijvoorbeeld:

  • Wat je boos, verdrietig, angstig en blij maakt.
  • Wat belangrijk voor je is. Wat was belangrijk voor je gezondheidsproblemen? Wat is belangrijk nu je niet meer beter wordt? En wat vind je belangrijk als het gaat om het afscheid nemen en sterven?
  • Wat van waarde is voor jou. Denk aan wat bij je past in relatie tot jezelf en tot je naaste. Je cultuur, normen en waarden, het leven zelf en je spiritualiteit of geloof. Wat betekent dat voor keuzes die je wilt maken.
  • Wat moet er gebeuren waardoor je meer innerlijke rust ervaart.

Bespreek samen

Wat moeten zorgverleners over je weten om goed voor je te kunnen zorgen? Bespreek samen wat voor jou belangrijk is bij het handelen van jouw betrokken zorgprofessional. Geef ook aan als je ergens over twijfelt. Dat ontzorgt en geeft inzicht. Één gesprek is meestal niet genoeg en je wensen en vragen veranderen met de tijd. Praat daarom regelmatig met je arts.

Bespreek dat wat je belangrijk vindt met je zorgprofessional. De zorgprofessional legt je wensen - in jouw woorden - vast in het zorgplan. Samen bespreek je dit. Uiteraard mag je het ook zelf opschrijven.
Ook in de palliatieve fase wil je misschien graag mee blijven doen in de maatschappij. Samen met de betrokken zorgprofessionals zoek je activiteiten die bij jou passen.

Je naaste familie en vrienden willen vaak ondersteunen en helpen bij het zorgen. Soms hebben zij zelf ook aandacht en ondersteuning nodig. Bespreek ook dit met de zorgprofessionals die jullie bijstaan.
Vaak is meer mogelijk dan verwacht.

Contact