Onderwijsknooppunt

Het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland is de plek waar vertegenwoordigers vanuit het mbo, hbo, wo onderwijs, bij- en nascholing, patiënten en naasten, onderzoek en zorgpraktijk bij elkaar komen met als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren door in te zetten op onderwijs.

Onderwijs palliatieve zorg optimaliseren

In een wereld waarin ernstige ziektes meer en meer chronisch worden, is het zo lang mogelijk behouden van kwaliteit van leven enorm belangrijk. Toch ligt de focus in zorgopleidingen nog met name op behandeling van de ziekte en dat zien we terug in de zorgpraktijk. De mens achter de patiënt moet uitgangspunt zijn voor alles wat we in de zorg ondernemen. Bij palliatieve zorg gaat het over kwaliteit van leven en daarom moet het huidige onderwijs over palliatieve zorg dan ook geoptimaliseerd worden. De onderwijsknooppunten werken hier aan!

Het onderwijsknooppunt is een netwerk van organisaties en mensen die werkzaam zijn binnen het mbo, hbo en wo onderwijs, bij – en nascholing en functiegerichte opleidingen. 

Met elkaar willen wij werken aan de inrichting van het onderwijs palliatieve zorg. Het gaat dan over de inhoud, de vorm, de omvang en plaats in het curriculum of in de bij- en nascholing en functiegerichte opleidingen. 

Alles binnen een Onderwijsknooppunt is erop gericht om innovaties, ontwikkelingen en activiteiten met betrekking tot palliatief onderwijsaanbod ook daadwerkelijk te implementeren! Denk hiervoor bijvoorbeeld aan het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0. Verbinding met onderzoek en zorgpraktijk is hierbij een must. 

Ambassadeurs

In elke regio wordt het Onderwijsknooppunt vertegenwoordigt door ambassadeurs. De ambassadeurs zijn bereikbaar voor al je vragen en suggesties over optimalisatie van het onderwijs over palliatieve zorg. Voor onze regio zijn de ambassadeurs Jojanneke Thiesen- van Staveren en Wies Wagenaar.

Jojanneke Thiesen- van Staveren, Onderwijsknooppunt Noord-Holland/Flevoland

‘In mijn werk als verpleegkundige heb ik veel te maken gehad met palliatieve zorg en ik heb gezien dat het veel meer inhoudt dan alleen dat laatste stukje van het leven. Juist in de fases daarvoor kun je nog zoveel meer betekenen voor een zorgvrager.’

‘Ik ben opleider oncologie en hematologie geweest en ik verzorg onderwijs over palliatieve zorg binnen diverse VVO-opleidingen. Zo krijg ik terug van studenten wat er in de diverse zorgpraktijken leeft. Als ambassadeur leg ik verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk, omdat ik met alle drie ervaring heb. Kennis delen en met en van elkaar leren vind ik erg belangrijk. Bovendien breng je zo mooie initiatieven en voorbeelden bij elkaar.’

Contact: 06 - 22 23 44 54 j.staveren@amsterdamumc.nl

Wies Wagenaar, Onderwijsknooppunt Consortium Noord-Holland/Flevoland

‘Palliatieve zorg is een rode draad in mijn loopbaan. In mijn werk ben ik altijd weer geboeid door de dynamiek en dat wat de mens betekenis geeft in het leven. Wat is belangrijk voor de persoon in de palliatieve fase en voor zijn/haar naasten? Hoe kunnen wij als (toekomstige) zorgverleners, professionals en vrijwilligers daarbij van toegevoegde waarde zijn?’ 

‘Ik ben ambassadeur geworden van het Onderwijsknooppunt palliatieve zorg, omdat ik geloof dat palliatieve zorg daadwerkelijk verbetert als studenten - de zorgprofessionals van de toekomst - kennis opdoen die zij in de praktijk kunnen toepassen. Als ambassadeur hoop ik bij te dragen aan het bij elkaar brengen van praktijk, onderwijs en onderzoek zodat deze activiteiten elkaar versterken ten behoeve van de mens in de palliatieve fase.’ 

Contact: 06 - 26 36 39 92  wieswagenaar@npza.nl

Activiteiten binnen ons onderwijsknooppunt

Bekijk hier de activiteiten van ons onderwijsknooppunt.

Andere onderwijsknooppunten

Het Onderwijsknooppunt van ons consortium is één van de acht Onderwijsknooppunten in Nederland. Deze knooppunten vormen een netwerk dat de brug slaat tussen lokale en landelijke activiteiten op het gebied van onderwijs over palliatieve zorg. Ook leggen zij de verbinding met onderzoek en praktijk. Dit gebeurt door contact te leggen en te onderhouden met het Nederlandse zorgonderwijs.

Contact