Bijlage 5: Extra informatiebronnen voor zorgverleners

Algemene informatie

8 principes waarop hulpverlenerschap gebaseerd moet zijn

psychotraumanet.org/nl/kwaliteit-kaart-acht-principes-van-goede-psychosociale-hulpverlening

Aandacht hebben voor de chronische stress van naasten

Folder: Leven met ongezonde stress

Informatie over het SOFA-model

zorgvoorbeter.nl/mantelzorg/rollen-van-mantelzorgers

Informatie over laaggeletterdheid

lezenenschrijven.nl

Tools voor bij het zorgen voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond

Algemene informatie over palliatieve zorg verlenen aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond

pharos.nl/thema/palliatieve-zorg/

Toolbox diversiteit in palliatieve zorgprojecten

palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Wat-we-doen/Projecten/Diversiteitsmeetlat

Onderwijspakket bij de film ‘ ik heb een dokter in Marokko’, over de rol van cultuur, religie en gewoonten en beleving van ziekten en dood in andere culturen.

pharos.nl/kennisbank/palliatieve-zorg-onderwijspakket-bij-de-film-ik-heb-een-dokter-in-marokko/

Handreiking over het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond

pharos.nl/kennisbank/palliatieve-zorg-aan-mensen-met-een-niet-westerse-achtergrond/

Checklist om te toetsen of schriftelijk materiaal toegankelijk genoeg is

pharos.nl/kennisbank/checklist-toegankelijke-informatie/

De terugvraagmethode

pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode/

Hulpmiddelen bij het zorgen voor naasten

Vragenlijsten over rouwreacties

rouw.arq.org/wetenschappelijk-onderzoek/vragenlijsten

Training voor zorgverleners om het leveren van persoonsgerichte zorg aan naasten te verbeteren

De COM-training

App om naasten in contact te brengen met hun dierbare

gillz.nl/info/stayclose-app

Platforms om naasten te betrekken en op de hoogte te houden

carenzorgt.nl

familienet.nl

Werkboek Rouwzorg

Palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/werkboek-rouwzorg

Hulpmiddelen voor zorgen voor jezelf als zorgverlener

Methode voor moreel beraad voor verpleegkundigen en verzorgenden in de palliatieve zorg: CURA

instrument-dilemma-cura-handleiding.pdf (zorgvoorbeter.nl)