Inspiratiebrochure zorgverleners

De toenemende noodzaak van zorg voor en samenwerking met naasten

De noodzaak voor u als zorgverlener om goede zorg aan naasten en nabestaanden te bieden wordt duidelijk in de context van huidige en verwachte ontwikkelingen, die de druk op de naasten vergroot (bron: Rapport Trendanalyse Palliatieve Zorg)

Waarom het ON2 traject starten?

Zorg voor naasten en nabestaanden is een wezenlijk onderdeel van goede palliatieve zorg. Tegelijkertijd zal de toenemende vraag naar palliatieve zorgde komende jaren leiden tot een nog hogere werkdruk onder zorgverleners en de belasting van naasten verzwaren Goede zorg voor naasten en goede samenwerking tussen zorgverleners en naasten in de zorg voor de patiënt is daarom erg belangrijk.

 • Toenemende vergrijzing
  In Nederland is er sprake van toenemende vergrijzing. Er zijn telkens meer ouderen, die gemiddeld ook steeds langer leven. Hierdoor zal de vraag naar palliatieve zorg in de toekomst steeds meer groeien.
 • Langer thuis wonen
  Ouderen wonen langer thuis. De overheid stimuleert deze ontwikkeling. Door de toename van de groep kwetsbare en vaak alleenstaande ouderen die thuis wonen, wordt er meer gevraagd van hun sociaal netwerk en mantelzorgers. De grenzen tussen formele en informele zorg vervagen.
 • Personeelstekort en toenemende werkdruk  in de zorg
  De vergrijzing en de daaraan gerelateerde toenemende vraag naar zorg, terwijl het aandeel werkende beroepsbevolking afneemt, leidt tot de hoge werkdruk in de zorg met als gevolg uitstroom en hoger ziekteverzuim. Hierdoor onstaan er personeelstekorten in de zorg.
 • Afname vrijwilligers
  Naast het tekort aan personeel in de zorg zal ook het aantal vrijwilligers die beschikbaar zijn voor palliatieve zorg afnemen doordat er sprake is van een hoge arbeidsparticipatie, hogere pensioenleeftijd en een lage werkloosheid.