Inspiratiebrochure naasten

Noodzaak zorgen voor naasten en nabestaanden

Onderzoek heeft aangetoond dat de zorg voor naasten en nabestaanden binnen de palliatieve zorg nog niet altijd verloopt zoals gewenst. De palliatieve fase is vaak een moeilijke, emotionele en zware periode voor naasten. Zij zullen hun dagelijkse leven gedeeltelijk moeten aanpassen om de zorg voor hun dierbare op zich te nemen. Hierbij hebben ze behoefte om gehoord, gezien en gesteund te worden door zorgverleners.

Waarom het ON2 traject starten?

Door de hoge werkdruk in de zorg en de toenemende vergrijzing zullen naasten in de toekomst een grotere rol hebben in de zorg voor hun dierbare. Vandaar dat het belangrijk is dat naasten en nabestaanden de juiste zorg en ondersteuning krijgen die past bij hun situatie en behoeftes. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met speciale doelgroepen zoals mensen met een migratieachtergrond en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.  Ook een goede samenwerking met naasten is van belang.